Afzender: ??, Lange Delft, B118 Middelburg Geadresseerde: Mijnheer Buyssens en familie Beste Mijnheer Buyssens & familie, Eindelijk… ja eindelijk ontving ik den 3den dezer om 20 ½ h – oh met hoeveel genoegen! uw brief van 27 maart. Ik denk dat hij een antwoord is op mijn brief van 15/12 waarin ik U ook mijne beste(…)