PV 319 – Vervulde plicht Ten jare 1916, den 26 Februari. Wij Joosten Jan, adjunkt commissaris van politie in gevolgend bijgaanden plichtbrief n° 13435 van 18e dezer vanwege den Heer Prokureur des Konings t/s hebben opvolgenlijk onderhoord: 1° Van Olmen Jan Baptista, geboren t/s den 11-6-1871, wonende t/s Touw str 4, versteller, welke zegt in(…)