2e bureel 700#751 voorwerp: diefstallen en plunderingen Het College van Burgemeester en Schepenen aan de Keizerlijke Kommandantur. Het gemeentebestuur van Antwerpen heeft de eer de Kommandantur kennis te brengen, dat de kaaiagent Michaux, Victor, wonende Lange Dijkstraat, 4, in den nacht van 5 op 6 november om 1 uur op het Hesseplein werd aangevallen door vier(…)