2e bureel 700#834 voorwerp: Munt. Woekerhandel met munt. Uitgeven van valsche munt. Maatregelen Hoofdbureel van politie Uitreksel der dagelijksche orders van 21 Augustus 1916 De heer Militär-Polizeimeister stuurt mij den volgenden brief nr. 18742 II a in datum van 17-8-1916. Er zijn Valsche 10 en 25 centiemen in omloop. De inprenting der valsche stukken is(…)