2e bureel 700#733 voorwerp: Bouwlanden en weidend vee. Politietoezicht.- Bevelen der Duitsche overheid. Verordening betreffende de wachten op de velden. 1. In al de gemeenten waar dat het nog niet het geval is, moeten zonder uitstel volgens nadere schikkingen van de burgemeesters uit de inwoners nachtwachten worden samengesteld om de veldvruchten te bewaken. Iedere mannelijk(…)