2de bureel 700 # 1040 Voorwerp: Samenscholingen van meer dan 5 personen zijn verboden Antwerpen, den 18n juli 1917 Aan den heer Burgemeester van de Stad Antwerpen. Voor den 21 Juli vastgestelden Belgischen nationalen feestdag worden alle openbare betoogingen verboden. Hieronder worden voornamelijk gerekend: 1) openbare vergaderingen, stoeten, samenscholingen van het publiek, enz. Deze laatste(…)