2e bureel 700#930 voorwerp: Nationale Feestdag, 21 juli Het Vlaamsche Nieuws, woensdag 19 juli 1916 Duitsche mededeelingen, Verordening. Op 21 Juli. – Het is verboden, volgens het besluit der Duitsche overheid, ’t zij gelijk op welke wijze den 21n Juli dag te feesten. Schoolfeesten, redevoeringen, stoeten, bijeenkomsten, dragen van kenteekens, sluiten van handelshuizen en winkels,(…)