2de bureel 700 # 1040 Voorwerp: Samenscholingen van meer dan 5 personen zijn verboden Ten jare negentienhonderd achttien, den vijftienden September. Wij Couwet, Florent, Adjunct-commissaris-opziener van politie, aan de tweede wijk, hulpbureel, gehecht, behoorlijk afgevaardigd, verhalen dat de politie kennis kreeg dat er eene zitting van een studentenkongres plaats had om 4u. namiddag, in de(…)