Afzender : Teles Geadresseerde : Optate My dear Optate ! Heb vriendelijk dank voor uwe onverpoosde bemoeiingen , maar… en daar komt het paard der maren, hinkend op zijn lauwerblâren, in een vliegende galop… Zoo C. onveilig is door uitheemsch geweld, dan is P. nog gevaarlijker ter wille van het inheemsch gebroed. De zaak der gemeubileerde kwartieren is(…)