Afzender: Teles Geadresseerde: Optate Calais, den 21n Juni 1918 My dear Optate, Wees toch niet ongerust omdat ik u niet schrijf. Ik ben geen Commissaire technique meer, maar zoo men mij den titel heeft ontnomen, zoo heb ik toch nog altijd hetzelfde werk of veel meer zelfs: bijna 7 uren per dag gestadig telefoon en(…)