Afzender: Optatus Geadresseerde: T. Buyssens Den 10n Juni 1918 Beminde Broeder, Ik ben ten zeerste verwonderd, ongerust zelfs, nog geen nieuws – en sinds zoolang! – van u ontvangen te hebben. Hoe gaat het met U, de vrouw en ’t kind, Hier niets bijzonders te melden. Veel, zeer veel dienst, buitengewoon hard. Hopend ten spoedigste(…)