Afzender : Optatus Geadresseerde : Beminde Broeder Den 24n April 1918 Beminde Broeder, Hierbijgevoegd de gevraagde vertaling. Ik heb ze, wegens tijdgebrek, in der haast moeten maken, daarom raad ik u aan van ze zorgvuldig na te zien, desnoods de veranderingen aan te brengen die gij mocht noodig achten en in alle geval u te verzekeren of(…)