24 / 6 / 1917 Afzender : optatus Geadresseerde : Beminde Broeder Parijs, den 24n Junie 1917 Beminde broeder, Als vervolg aan het treurige nieuws dat ik je mondeling gemeld heb: vader is schielijk overleden op 20n dezer, waarschijnlijk ten gevolge eener hartaderbreuk; Gij wordt hier verwacht. Gaat gerust, zonder de minste achterdocht: van het verledene wordt(…)