Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 9e wijk. Verslag. Mijnheer de Commissaris, Ik heb de uur U te berichten dat sinds eenige dagen men begonnen is, aan de petrolinrichtingen eene bewaarplaats op te richten van ontvlambare stoffen voor het Belgisch leger. Onder andere is men bezig 7500 ton naphta te lossen, dit maakt ongeveer 65.000 vaten. Niettegenstaande(…)