Afzender: Pierre Gijsens Geadresseerde: Télésphore Buyssens Mijnheer Buyssens Ik had gaarne nog eenen goeden dag komen zeggen alvorens wij uit Kales vertrokken, maar juist zegde mijne vriend mij U gepasseerd te zijn in de stad met Madame en dat gij verzekerd nachtdienst zout gedaan hebben, wij zijn daar weggegaan den woensdag middag. En in dien voormiddag(…)