Afzender: kozijn Pius Geadresseerde: beste Neef Den 12den Mei 1918 Beste Neef, Wij hebben uwen brief ontvangen van den 18den April l.l. waarin gij het handnaaimachien vraagt dat bij ons zou berusten. Dit machientje staat bij onze Marie en als gij iemand wilt zenden bij ons zullen wij hem tot daar kunnen vergezellen. Beste Neef,(…)