Stad Antwerpen – Commissariaat van politie, 7e wijk. Ten jare negentienhonderd en negentien, den veertienden maart. Wij, Minne Livinius, d.d. adjunkt-commissaris van politie, gehecht aan de 7e wijk, ontvangen van onzen agent van politie, Luyten Frans, het volgende verslag in de vlaamsche taal: “Heden den 14-3-1919, op post zijnde op n° 31 der dokken alwaar(…)