2e bureel 700#743 voorwerp: Buurtspoorwegen. Antwerpsche Maatschappij voor den dienst van Buurtspoorwegen Waarde Heer Burgemeester, Wij hebben de eer U onderstaande toestand ter kennis te brengen en verzoeken U welwillend de noodige policiemaatregelen te willen voorschrijven. De Minckelerstraat en Vlijtstr. maken deel uit der 6 wijk der stad Antwerpen en zijn gelegen tusschen de grondgebieden(…)