1212 # 720 Een de gemeentebeambten, = onderwijzers, en werklieden, aan de tydelyke bedienden en werklieden. Weldra zullen de Duitsche troepen het land verlaten; gedurende het tydperk, tusschen de ontruiming en de bezetting door de Entente-troepen, is de verzekering van de openbare veiligheid meer dan ooit noodwendig; de overheid is vast besloten de orde te(…)