Antwerpsche Courant 25 Januari 1918 PRAATJE VAN EEN SINJOOR De gemeentebesturen hebben weliswaar van alle paardenreglementen gestemd om de kinderen uit de kinema te houden; ze zijn echter bij mijn weten nog nooit in de kraam geklommen van een eindje verordening, dat den kinderen het bedelen belet. Vooral in den laatsten tijd loopen kleine stumpers(…)