Dinsdag – Nu is er natuurlijk niet veel merkweerdigs meet aan te teekenen daar al hetgeen we beleven door de plaatselijke nieuwsbladen medegedeeld wordt. Vandaag is ons eerste zending aan normale prijs toegekomen. Eene kist Sunlight zeep aan 60 centiemen het stuk. Voor het zelfde stuk is tot 10 fr. gevraagd tijdens den oorlog. Wij(…)