Dinsdag – Sedert een paar dagen worden de gazetten met koortsachtige zenuwachtigheid gekocht en gelezen. Ik heb een Vaderland zien verkoopen voor 3,75 fr. Mij zelf werd 0,75 fr. voor een Rotterdammer gevraagd. Geen wonder ook. Sedert eenige dagen worden de berichten al langer hoe gunstiger voor ons, en men ziet het de Duitschers die(…)