Zondag – Staking in de haven van Rotterdam, hetgeen voor gevolg heeft dat de Reliefschepen ongelost blijven liggen en wij hier van levensmiddelen verstoken blijven. Dit doet ons het ergste vreezen, daar de meelvoorraad maar voor acht dagen verzekerd is. Aan de Zuidstatie zijn vele Engelsche en Fransche krijgsgevangenen aangekomen, welke in zes trams naar(…)