Kaiserl. Kommandatur Militär-Polizeimeister Antwerpen, den 21 April 1915. Rue des Récollets, 22. Aan de heer Burgemeester der Stad, Er bestaat geen bezwaar tegen, dat op 25 April (St. Marcusdag) de in de Belgische bisdommen van oudsher gehouden processie uitgaat, in zoover zij slechts een kerkelijk karakter draagt, in de tot nu toe gebruikelijke vormen beperkt(…)