Provinciebestuur van antwerpen – Oorlogsgebeurtenissen, verkrachting der regelen van het volkenrecht. Antwerpen, 24 april 1919. Aan de Gemeentebesturen der provincie, Mijnheeren, Bij Koninklijk Besluit van 15 februari 1919, werd eene commissie ingesteld, welke voor taak heeft het in augustus 1914 begonnen onderzoek over de verkrachtingen der regelen van het volkenrecht, der wetten en gebruiken van(…)