PV 1079 – Vervulde plicht in zake Bosiers Philip […..] Constant Gezien en toestuurd aan den Heer Taquet onderzoeksrechter alhier Antwerpe, 1-11-1917 De commissaris van politie Den 31-10-1917 Wij Leleu Joesph, adjunkt commissaris van politie enz; als gevolg aan het bevelschrift uitgaande van den Heer Taquet in datum van  29-10 l.l. n° 578/1573 verhalen dat(…)