Stad Antwerpen – Gemeentebestuur Antwerpen, 6 October 1918 De Burgemeester der Stad Antwerpen Gelet op de bijzondere en dringende omstandigheden, teweeggebracht door het vertrek der bezettingstroepen en de hoogdringendheid, spruitend uit den oorlogstoestand; Om alle wanordelijkheden te voorkomen; Herzien zijn besluit van 5 Augustus 1914, BESLUIT: Samenscholingen van meer dan vijf personen zijn verboden. De(…)