11-3-19 Geachte Heer Burgemeester Ik neem de eerbiedige vrijheid mij tot u te richten om eenige inlichtingen te vragen aangaande mijne verliezen leden durende den oorlog. Daar ik op het oogenblik in Engeland verblijf en gaarne terug naar mijn vaderland zoo willen terugkeeren maar verplicht zijn hier te blijven daar wij alles verloren heb in(…)