Afzender: A. Schoeters Geadresseerde: Buyssens Front den 1ste Mei 1918 Mijn waarde heer Buyssens Tot dezen dag gewacht om u te antwoorden, uit oorzaak dat mijn vriend Van Cauwenbergh met het zijne achterbleef. Hij gelast mij U zijn innigen dank te betuigen, niet meer of minder van uwe bereidwilligheid verwacht hebbende; Hij ook stelde zich(…)