Mijn beste Schoeters, Ik verwacht u dagelijks op mijn buitengoed; maar te vergeefs. Hoe zou het mij genoegen doen om met u te kunnen kouten over het mij zoo behagende kapitel: stambewustzijn! Doe mijn beste groetenissen aan den Heer Elias. En in afwachting dat ik u in levende lijve de hand kunnen drukken, ontvang de(…)