Geadresseerde : Buyssens Belgisch front den 14 – 6 – 17 Mijn Waarde Heer Buyssens, Oprecht mijn dank, ! gij weet aan uwe uitleggingen over ‘t Nederlandsch zoudanigen juisten toon aan te slaan, dat ik mij geneigd gevoel in mijn schooljaren terug te blikken, overtuigd dat ik ben eene der afdwalers te wezen, waarover gij in uw(…)