Antwerpen, den 12 December 1918 Aan Mijnheer Van Asperen. Overste van den Inkwartieringsdienst Reynderstraat, 43. T/S. Geachte Heer, De ondergetekende portierster van de meisjesschool, 5, Haantjeslei, 64, Komt U bij deze te vragen dat U zoudt gelieven de voorwerpen die voor het ziekenhuis der duitschers gediend hebben en aldaar achtergelaten, te willen laten seffens weghalen(…)