Uitgevoerde plicht. Ten jare 1915, den 19 November, wij Toch Julius adjunkt commissaris van politie handelend als gevolg aan den kantbrief van den Heer Officier van Openbaar Ministerie bij de politierechtbank te Borgerhout n° 2716/7 in datum van 17 November berichten dat Putzeys Victor, wonende Van Urselstraat n° 34 ons als volgt verklaart: De gracht(…)