2e bureel 700#749 voorwerp: Dansspel en feestelijkheden, maatregelen. Bijvoegsel van het schrijven Nr 4167/D/68 van 4 Januari 1918 24-11-1916       De Keizerl. Kommandantur meldt dat tot nader bevel alle zakenhuizen tot 10 uur (T.u.) ’s avonds mogen openhouden. 13-12-1916       Verordening van den Generalgouverneur in Belgiën, Frhr. von Bissing.- Art.3. “Gasthoven en spijshuizen, drankslijterijen en koffiehuizen alsook(…)