2de bureau Voorwerp: Aardappeloogsten 1915-1916-1917: opbrengst; vervoer; voederen; onderrichtingen 700#436 Stad Antwerpen Commissariaat van Politie 3e wijk Nr. 1290 Bestuurlijke Akte Ten jare negentien honderd en zestien, den twaalfden October. Wij, Arriëns, Frans, adjunkt-commissaris van politie der 3e wijk te Antwerpen, behoorlijk afgevaardigd door den Heer Commissaris van politie dier wijk, verhalen dat wij van(…)