Nieuwsblad van Antwerpen. Vrijdag, 5 Oct. 1917 Uit eene naburige gemeente wordt ons geschreven: ‘Eindelijk dan toch is door de Duitsche overheid een maatregel genomen, maatregel dien wij reeds over een paar maanden ter zeerst aanbevolen, waardoor het aan de trambedienden ten strengste verboden wordt, iemand met aardappelen op de trams te laten, tenzij zij voorzien(…)