Borgerhout 1212 # 707 Edel Achtbare Heer Burgemeester, Ondergeteekende C.A. Cramm geïnterneerd Belgisch soldaat, neemt de eerbiedige vrijheid u het navolgende verzoek te doen: Door toedoen van den Gem. Docter te Edam ben ik in het bezit van geteekende stukken van Burgemeester en Militaire Overheid om overkomst van mijn gezin te bekomen. Bij al hetgeene(…)