Beheer van staatsspoorwegen – Antwerpen Centraal. Antwerpen, 5 december 1918 Aan de Heeren Burgemeesters der gemeenten waar spoorwegen doorlopen. Mijnheer de burgemeester, Ik heb de eer uwe aandacht te roepen op het feit dat eene groote hoeveelheid materiaal, behoorende aan de staatsspoorwegen, in oktober 1914 en in november 1918 verdwenen zijn, ten gevolge van wezenlijke(…)