Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie – Wijk 5 – N° 944 Voor den Heer Burgemeester te Antwerpen. Verslag Op heden 30 April 1919, heeft er eene openbare meeting plaats gehad, om 9 ure ‘s morgens, in het lokaal “Mozart” St Elisabethplaats, der stakende drukkers en papierbewerkers die den 8 uren arbeidsdag en 1.25 f(…)