PV 328 – Proces-Verbaal van inlichtingen aangaande het overlijjden van Van Castelen Paul Henri, wonende Lange Beeldekensstraat 247. Ten jare 1916, den 27 Februari, 10 u ’s morgens. Wij Toch Julius, adjunkt commissaris van politie der 5e wijk, behoorlijk afgevaardigd enz., berichten dat wij op bovenvermelde dag en uur van Cras Rosalia Elisa, geboren te(…)