Uittrekesels uit de dagelijksche orders van 3-5-1919 Morgen voormiddag zal op de Gemeenteplaats en Italialei een stoet ingericht worden waartoe al de maatschappijen der stad zijn uitgenoodigd geworden. De inrichters zullen zich begeven naar het Stadhuis om een protest tegen het besluit der vredesconferentie aan de Stadsoverheid te overhandigen. Deze stoet zal vertrekken om 11(…)