Stad Antwerpen – Politie 3e wijk. Bestuurlijke akte. Ten jare negentien honderd en negentien, den dertiende januari. Wij, Bax Jan, Dienstdiende adjunkt-commissaris van politie aan de 3e wijk gehecht, ontvangen van onzen agent Cavijn Maurice, het volgende verslag in de vlaamsche taal: “Heden morgend om 5 ure heb ik bestatigd dat verschillende briefjes met opschrif(…)