Afzender: Teles Geadresseerde: Theo Calais, den 7n April 1918 My dear Theo, Wederom groote veranderingen aan het dagorder, niet waar, Ik weet tot hiertoe nog niet of de personn in kwestie zal teekenen, maar ik geloof het nooit. Mag ik u om een klein dienstje verzoeken, Van Mol Georges, agrée in Tweegrachten, zal zijne aanvraag(…)