Afzender: Theofiel Geadresseerde: Telesfoor Nu dat Liedel terug in dienst is, moogt gij u beiden aan het aangekondigde bezoek verwachten heel in ’t kort. Maar nu wat anders. Ik kom eene vraag naar inlichtingen te ontvangen waarop ik niet kan antwoorden, doch waarin gij mij zoudt kunnen bijstaan. Een dame (Belgische) die nu in Parijs(…)