Afzender: T. B. Geadresseerde: Theo Calais, den 7n Juni 1918 My dear Theo Het noodlot achtervolgt u toch al te zeer. Gelukkig zijt u nu op de beterhand, en ik durf hopen dat uwe algeheele herstelling nog slechts eene kwestie van dagen is. Maar ik meen te kunnen gissen, dat uwe persoonlijke invloed die herstelling(…)