Afzender : John Geadresseerde : Geachte Mevrouw Geachte Mevrouw, U zoudt mij ten zeerste verplichten het pakje, ( teljoor – vork – lepel ) dat u voor mij bewaard hebt, op te zenden, want sedert een zestal dagen ben ik weder op het front, gansch genezen en flink gezond. Ik hoop dat het met U evenals Uw(…)