Afzender: Télésphorus Buyssens, Adinkerke Geadresseerde: Timperman, Zeist Mijn beste Timperman, Heb hartelijk dank voor de postkaarten, den brief en uw portret, die ge me opgestuurd hebt: alles in goeden staat ontvangen. Na twee jaren ballingschap bevind ik me terug op den vaderlandschen bodem. Ik doe dienst te Adinkerke, in afwachting dat we triomphantelijk Antwerpen mogen(…)