Hoofdcommissariaat van politie – Besluit betreffende het verkeer aan de haven. De Generaal-Majoor, Krijgsgouverneur der prinvicie Antwerpen; Gezien de staat van beleg Gezien de noodzakelijkheid de diefstallen te beletten aan de haven, waar zij elken dag in grooteren getale worden gepleegd; Herzien besluit van den Burgemeester van Antwerpen onder dagteekening van 5 augustus 1914. BESLUIT:(…)