Stad Antwerpen – Politie 8e wijk – N° 1522 Antwerpen 26 December 1918 Bestuurlijke akte Ten jare negentien honderd en achttien, den zes en twintigsten December: Wij, Jacobs Tiam, adjt-commissaris – opziend van politie, aan de 8e wijk gehecht, behoorlijk afgevaardigd door den heer Hoofd-commissaris, verhalen dat in den nacht van 24 op 25 December(…)