Stad Antwerpen – Brandweer. Antwerpen, 19 mei 1919 Mijne Heeren, Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat eene groote hoeveelheid hout, toehoorende aan het leger, alsook materiaal van de récupératie opgestapeld worden tusschen de vestingwalles en de Kielsche Vest, vanaf de Montignystraat tot aan de Lange Elzenstraat. Gezien de weinige tusschenruimte welke(…)