2e bureel 700#875 Commissie van Politie Zitting van 3 april 1918 Veiligheid op den openbaren weg. Meerdere leden vragen dat de noodige maatregelen zouden getroffen worden om de diefstallen in de ledigstaande huizen te keer te gaan. De heeren Steger en Wauters dringen aan en stellen meerdere maatregelen voor, namelijk het vermeerderen van het politiekorps,(…)