Antwerpen, 23 Juni 1915. Aan de heer Hoofdcommissaris der politie der Stad Antwerpen, Het te koop stellen en de verkoop van afbeeldingen der door den oorlog veroorzaakte verwoestingen is door een bevel van het Keizerlijk Generaal Gouvernement in België verboden. De tentoonstelling zulker afbeeldsels in de uitstallingen werd tot nu toe slechts door het Duitsche(…)