2e bureel 700#807 (2/2) voorwerp: herbergen.~ (sluitingsuur, muziek, terrassen). Bekendmaking. De bevolking heeft het in den laatsten tijd meermaals aan terughouding laten ontbreken. Ik breng daarom de verordening aangaande het verbod van politieke betoogingen in het openbaar in herinnering, dewelke luidt: Elke politieke betooging in het openbaar is verboden. Zijn o.a. als zoodanig te beschouwen:(…)