Stad Antwerpen – Gemeentebestuur 6 October 1918 2e bureel N°68 Voorwerp: Verkoop van sterke dranken Stad Antwerpen De Burgemeester Gezien de bijzondere en dringende omstandigheden, ontstaan uit het vertrek der bezettingstroepen en den oorlogstoestand; Willende alle stoornis der openbare orde vermijden; Gezien de hoogdringendheid; Herzien zijn besluit van 21 Augustus 1914, Herinnert aan de bevolking(…)