2e bureel 700#882 Verordening betreffend vergaderingen en vereenigingen Onder opheffing der Verordening van 16 Januari 1915 betreffend vergaderingen en politieke vereenigingen verorden ik wat volgt: Art. 1. Vergaderingen in open lucht zijn verboden Art. 2. Openbare vergaderingen zijn verboden, indien er politieke aangelegenheden moeten ter bespreking komen en daarover dient beraadslaagd te worden. In alle(…)