Borgerhout 1212 # 691 Den heer Burgemeester der gemeente Borgerhout. Onder verwijzing naar mijn schryven van 8. dezer Nr 42695 IIa verzoek ik nogmaals de burgery door de politie tot nauwkeurigere inachtneming der verdonkeringsvoorschriften aan te zetten, daar de mogelijkheid van een vyandelyken vliegeraanval evenals voorheen bestaat. Ik verzoek den agenten te bevelen aan die(…)