2e bureel 700#749 voorwerp: Dansspel en feestelijkheden, maatregelen. Verslag Ten jaren negentien honderd en achttien den zeventienden Augustus. Wij Toch. Jozef adj. commissaris van politie der 8e wijk, behoorlijk afgevaardigd, ontvangen van den agent van politie Baesen, Henri het volgende verslag: “Heden avond om 10/4 uur heb ik bestatigd dat er in de herberg Egmontstraat(…)