Antwerpen, den 7n December 1918. Bericht aan de HH. Leden van den Gemeenteraad. Van af Dinsdag a.s. 10n dr., zullen de vluchtelingen uit Holland en Engeland in onze Stad aankomen. Zij zullen in groep worden afgehaald aan hangar 26 en stoetsgewijze naar de Feestzaal van den Dierentuin worden geleid, waar tot hen eene Vlaamsche en(…)