Borgerhout 1212 # 696 Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Borgerhout. Volgens geruchten, in de stad in omloop heeft de werkersbevolking het inzicht, wegens de levensmiddelschaarschte te betoogen en levensmiddeldepots te plunderen. Men heeft reeds gepoogd, de gebeurlyke houding der bezettingstroepen te weet te komen en te verstaan gegeven, dat deze betoogingen zich slechts tegen(…)