Gemeentebestuur van Antwerpen. 2e Bureel. Nr. 68 Voorwerp: Verdwijnen van boeken van de volksboekerij. Minuut. De Burgemeester aan den heer Hoofdcommissaris van politie. Mijnheer de Hoofdcommissaris, Het is gebleken dat er, in den laatsten tijd, door de schuld van de onregelmatige toestanden, meerdere boekdeelen van de stedelijke boekerijen verloren gingen. Bij openbare verkoopingen van inboedels,(…)