De Burgemeester aan: het Beheer der Antwerpsche Trammaatschappij Mijnheren, Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat, ter gelegenheid van het teekenen van het vredesverdrag er heden avond eene groote volksbetooging zal gehouden worden, waaraan al de volksmaatschappijen van de stad zullen deelnemen. De stoet wordt gevormd op de Italielei en vertrekt, om(…)